Goed bezochte ALV op 29 april

Traditiegetrouw werd de jaarlijkse ALV voorafgegaan door een verrassingsloop. Peter Bleyens had er mooi werk van gemaakt: je kon kiezen uit een IOF-kaart, eentje zonder paden of oro hydro. Op de kaart stonden alle posten en iedere deelnemer kreeg een gepersonaliseerde opdracht: 4 putten of 4 neuzen of 4 inlopers, etc. etc. Dat werd nog een heel gepuzzel!

Na een uur naar binnen voor de door Elly en Tobias voorbereide voortreffelijke lunch. Traditiegetrouw mocht Mike de hagelslag mee naar huis nemen (want die krijgt hij thuis niet).

En toen kon het echte werk beginnen. Peter Voermans is nu ruim een jaar voorzitter en weet zich goed gesteund door collegabestuurders én door de leden: dat doet deugd. In zijn terug- en vooruitblik noemde hij het pijnpuntdossier ‘goedkeuring terreinen’: dat wordt steeds lastiger, complexer, formeler: er moeten quick scans worden uitgevoerd voor Natura 2000 terreinen en daar hangt een fors prijskaartje aan. Olaf werd bedankt voor de mooie website die sinds januari in de lucht is en Jan-Gerard gaf ons inzicht in het werk van de kaartkadastercommissie van NOLB. Patrick Bleyens heeft zich ingespannen om onze wedstrijd materialen op te schonen, te repareren en aan te vullen. OCAD 2018 is aangeschaft tot grote vreugde van de kaarttekenaar(s). We hebben mooie wedstrijden georganiseerd met inzet van veel vrijwilligers. En we gaan nog veel mooie wedstrijden organiseren, o.a. samen met OMEGA de 2-daagse in augustus, het NK Lang in september, de Klompen OL in oktober en uiteraard weer een Sylvester etappe. En voor 2024: een 2daagse in Maastricht! Volop werk aan de winkel dus.

De verplichte en gebruikelijke punten werden in sneltreinvaart afgewikkeld: financieel verslag van Lucien werd in orde bevonden, kascontrole in orde, herverkiezing bestuursleden Lucien Baert en Patrick Bleyens, de Ger Heeskens Wisselpul voor Albert-Jan voor zijn enorme inzet in 2022, de Gouden Klomp voor Roland. De Nederlands Kampioenen 2022 werden gehuldigd.

En toen was het tijd voor een ingelast agendapunt: Adrie van Opstal werd voorgedragen voor het erelidmaatschap van KOVZ. Adrie – het gezicht van KOVZ in binnen- en buitenland – is sinds maart 1990 lid van KOVZ en al vanaf héél snel ná 1990 bestuurslid. In die functie heeft hij zich drie slagen in de rondte gewerkt en letterlijk alles gedaan wat nodig is om van KOVZ een goed lopende en bloeiende vereniging te maken. En vaak deed hij zelfs nog een beetje meer: wedstrijden, trainingen, stages, kaarten, toelatingen, bestuurszaken, beleidszaken, vertegenwoordigen KOVZ bij NOLB en OV. Uiteraard werd deze voordracht unaniem en met luid applaus bekrachtigd door de ledenvergadering.

En toen: was het tijd voor de bar……

— Monica