De geschiedenis van de KOVZ

Toen Defensie rond 1980 bij het drukken van de kaart “Bestse en Sonse Bossen” een aantal misdrukken had zitten werden deze kaarten aan Ger Heeskens gegeven. Samen met Ad Verhagen en Aaldrik Jansen organiseerde Ger op deze kaarten zijn eerste wedstrijden: dankzij deze misdrukken van Defensie was de KOVZ geboren.

In eerste instantie was de KOVZ een organisatiestructuur voor wedstrijden, maar al snel werd er flink aan de weg getimmerd. Een zwart-wit kaart van de bossen rond het toenmalige Eurostrand werd door Ger vervaardigd in een poging lopers voor onze sport te interesseren met een combinatiewedstrijd hardlopen en oriënteren. Met de door Ger Heeskens en Richard Ulrich getekende kaart van de Oirschotse heide had de KOVZ haar eerste in eigen beheer geproduceerde IOF-kaart. Langzaam vormde zich een hechte vereniging waarvan het kaartenarsenaal zich gestaag uitbreidde. Door de vele vragen van terreinbeheerders voelde het bestuur zich in 1990 genoodzaakt om de KOVZ om te bouwen tot een formele vereniging en bij de kamer van koophandel in te schrijven, sinds 16 maart 1990 bestaat de KOVZ daarmee officieel als vereniging.

De naam KOVZ die hierbij werd gebruikt was ontstaan bij de eerste wedstrijden die in de buurt van een klompenfabriek in Best werden georganiseerd. Een klomp werd bij die wedstrijden gebruikt als prijs en zodoende werd dit gebruik als deel van de verenigingsnaam opgenomen.

Enige tijd later toen de Nederlandse OriënteringsLoopBond (NOLB) haar structuur had veranderd en ook zelfstandige verenigingen als lid accepteerde sloot de KOVZ zich bij de bond aan. Aan de hand van het beleid van de KOVZ werd er een jaarlijks wedstrijdprogramma gevormd waar elk type wedstrijd in vertegenwoordigd was. In 1993 werd in het kader van het voorgenoemde beleid middels Gerard Mooiman contact gezocht met de Oekraïnse kaarttekenaars Orest Kotylo en Bogdan Stramyk. Dit resulteerde in het in 1995 door hen hertekenen van de kaarten Oirschotse heide noord en zuid. Dit beviel dermate goed dat Orest en Bogdan hierna de basis hebben gelegd voor een groot aantal boskaarten die de KOVZ bezit.

In 1999 deed ook de elektronica haar intrede, de KOVZ schafte het EMIT-controlesysteem aan. Dit was voor de organisatie een geweldige verlichting bij de inschrijving en uitslagverwerking. De lopers kregen er vanaf dat moment tussentijden bij, jaren later aangevuld met een online resultatenportaal.

Het bezit van een groot aantal kaarten van een hoge kwaliteit en het EMIT-systeem zorgde er voor dat de wens van het bestuur om het wedstrijdprogramma te completeren met een meerdaagse wedstrijd binnen de mogelijkheden kwam. Na in 1998 ervaring op te hebben gedaan door met OMEGA samen de driedaagse van België te hebben georganiseerd, werd er aan het begin van het nieuwe millennium een eerste stap gedaan in die richting. Op de kaarten van de Oirschotse en Oostelbeersche heide werd in mei 2000 een tweedaagse trainingswedstrijd georganiseerd. Dit bij de aanwezige lopers goed ontvangen initiatief spoorde ons aan om in 2001 op de toen net getekende kaart van Ossendrecht de eerste 2-daagse van Brabant in te richten. Even dreigde deze eerste heuse KOVZ-meerdaagse wedstrijd door een mond-en-klauwzeerepidemie een jaar uitgesteld te moeten worden maar net op tijd werd de sperring van de bossen opgeheven en kon deze eerste meerdaagse KOVZ wedstrijd toch nog doorgaan.

Na de eerste tweedaagse zouden nog meerdere tweedaagsen met succes volgen. Naast deze prestatie resulteerden contacten in Zweden tot een mooie samenwerking waarbij voor de KOVZ de mogelijkheid ontstond om een stageweek te organiseren voor leden in Zweden. De Zweedse oriëntatievereniging Pan-Kristianstad bleek bereid om het clubhuis met slaapgelegenheid en kaarten beschikbaar te stellen om dit mogelijk te maken. Ook werd de KOVZ opgenomen in de carrousel van oriëntatieverenigingen die de 5-daagse Sylvester in België organiseert aan het einde van het jaar (en daarmee dus ook deels Nederlands werd).

Door alle jaren heen bleef het ledenaantal van de KOVZ stijgen. Niet alleen militairen of getrainde lopers uit andere disciplines bleken de KOVZ te vinden, ook minder getrainde personen met verschillende achtergronden vonden de KOVZ. Tien jaar na de eerste tweedaagse bleek dit voldoende tot het opzetten van een maandelijkse training waarbij de beginnende en gevorderde oriënteerder hun eigen uitdaging krijgen en onderling informatie kan worden uitgewisseld. De ledenstijging bleek ook een stijging in het aantal vrijwilligers. Deze vrijwilligers konden goed worden ingezet, taken konden beter worden verspreid en dit leidde ertoe dat de tweedaagse van Brabant in 2013 opgezet zou worden als driedaagse.

Met het stijgende aantal leden kwam ook meer tijd en interesse beschikbaar voor het tekenen van kaarten en in het bijzonder sprintkaarten: een relatief nieuwe discipline die een blijvertje bleek. Nieuwe stads- en sprintkaarten werden getekend, deels als invulling van deze nieuwe discipline, maar ook omdat in de bestaande tak van het orientatielopen in het bos er meer moeite ontstond om de toestemming op bepaalde natuurgebieden te krijgen, zeker in de broedmaanden. De lente bleek al snel een seizoen om in te richten met stadskaarten en daarom zou de 2-daagse van Brabant in 2017 geheel in het teken staan van ‘urban wedstrijden’. De KOVZ ging verder met urban wedstrijden door ook een stadskaart aan te bieden in de Sylvester 5-daagse in hetzelfde jaar: Hulst was daarmee de eerste Sylvesterwedstrijd die niet in het bos werd georganiseerd.

Vanaf 2018 werd het aantal trainingen verhoogd naar 18 per jaar, met ook een deel van de trainingen op nieuwe stadskaarten in en rond Eindhoven. Vervolgens kwam vanuit België ook de wens om het bestaande EMIT-systeem te vervangen door een systeem van SportIdent. Vooral aantrekkelijker voor de loper, onder andere door de mogelijkheid contactloos de tijd te kunnen registreren. Een ontwikkeling die ook in de sprintdiscipline veel voordeel biedt. Na een periode van overgang werd het nieuwe SportIdent-systeem in 2021 in gebruik genomen. Een nieuwe stap was genomen.